محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

درمان دارویی ویروس کرونا

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

دارو درمانی کووید ۱۹

لینک دانلود فرم PDF

http://www.drjadid.com/wp-content/uploads/2020/04/درمان-دارویی-کوید-۱۹٫pdf

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

دارو درمانی COVID-19 – گزینه های بالقوه

تیم اسمیت ، PharmD ، BCPS؛ جنیفر بوشک ، PharmD؛ تونی پروسر ، PharmD

اطلاعات دارویی بالینی | راه حل های بالینی

نکات برجسته:• هیچ روش درمانی خاصی مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) وجود ندارد.برای سندرم حاد تنفسی حاد کروناویروس ۲ (SARS-CoV-2) ، ویروسی که باعث

بیماری کروناویروس ۲۰۱۹ COVID-19 می شود. چندین آزمایش تحت آزمایش بالینی وپروتکل های استفاده دلسوزانه بر اساس فعالیت آزمایشگاهی (علیه SARS-CoV-2 یا مرتبط)ویروس ها) و در تجربه بالینی محدود. اثربخشی برای هیچ دارویی اثبات نشده است

درمان.

o کلروکین – داده های بالینی و آزمایشگاهی محدود از مزایای بالقوه است.

o هیدروکسی کلروکین – داده های بالینی و آزمایشگاهی محدود از مزایای بالقوه است.

o لوپیناویر؛ ریتوناویر – نقش در درمان COVID-19 نامشخص است. داده های بالینی

مزیت بالقوه پیشنهاد میکند؛ با این حال ، داده های جدیدتر تأیید نشده است.

o Remdesivir – تحقیقاتی و فقط از طریق دسترسی و مطالعه گسترده  پروتکل ،چندین کارآزمایی بالینی بزرگ در حال انجام است.

o آزیترومایسین – در بعضی از پروتکل ها بر اساس مکانیسم نظری و محدود استفاده می شودداده های اولیه به عنوان درمان کمکی.

o Tocilizumab – ماده ایمن سازنده که در برخی پروتکل ها براساس نظری مورد استفاده قرار می گیردمکانیسم و داده های اولیه محدود به عنوان درمان کمکی.

o پلاسمای درمانی COVID-19 – استفاده از تحقیقات در حال مطالعه است.

 • درمان کورتیکواستروئیدی(کورتن) برای ذات الریه ویروسی توصیه نمی شود. با این حال ، ممکن است در نظر گرفته شود برای بیماران مبتلا به شوک مقاوم یا سندرم دیسترس تنفسی حاد.

 • FDA همچنان به تحقیق در مورد استفاده از NSAIDs در بیماران مبتلا به علائم COVID-19 می پردازد.نگرانی برای وخیم تر شدن علائم COVID-19 پیشنهاد شده است ، اماداده های بالینی تأییدکننده در حال حاضر وجود ندارد.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، مراکز کنترل بیماری ها وپیشگیری (CDC) و FDA ، در حال حاضر هیچ دارویی یا واکسن اثبات نشده است که برای درمان یا پیشگیری از SARS-CoV-2 مؤثر باشد. (۱) (۲) (۳)به طور کلی ، درمان دارویی

برای بیماران جوان و سالم با علائم خفیف و بدون بیماری زمینه ای توصیه نمی شودع (۱۲) (۱۳)

هیدروکسی کلروکین:

 • طبقه بندی: Antimalarial(ضد مالاریا)

 • دلیل استفاده: هیدروکسی کلروکین در شرایط آزمایشگاهی در برابر SARS-CoV-2 اثر داردوممکن است دارای خواص ایمنی باشد (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۷)

 • مکانیسم عمل: مکانیسم ها ممکن است شامل مهار آنزیم های ویروسی یا فرایندها باشندمانند DNA ویروسی و RNA پلیمراز ، گلیکوزیلاسیون پروتئین ویروسی ، مونتاژ ویروس ، انتقال ذرات جدید ویروس و انتشار ویروس. مکانیسم های دیگر ممکن است ACE2 را درگیر کندمهار گیرنده سلولی ، اسیدی شدن در سطح غشای سلولی تلفیق ویروس و ایمن سازی ترشح سیتوکین. (۱۴) (۱۵) (۲۹) (۳۰) (۳۱)(۳۲) (۳۳)

 • شواهد / تجربه:o داده های قبل از بالینی در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که هیدروکسی کلروکین علیه SARSCoV-2 فعالیت دارد. (۱۲) (۱۵) (۱۷) (۱۸) (۲۱)

o یک مطالعه آزمایشگاهی نشان می دهد که هیدروکسی کلروکین ممکن است قوی تر ازکلروکین است. (۱۵) هیدروکسی کلروکین اثر ضد ویروسی در شرایط آزمایشگاهی بالاتری در مقایسه  کلروکین نشان داد .هنگامی که دارو قبل از چالش ویروسی اضافه شد.

 • مقادیر EC50 برای کلروکین از ۱۰۰ میکرومولار در۲۴ ساعت بیشتر بود و ۱۸٫۰۱ میکرومول در ۴۸ ساعت.

ارزش EC50 برای هیدروکسی کلروکین ۶/۲۵ میکرومولار در ۲۴ بودساعت و ۵٫۸۵ میکرومولار در ۴۸ ساعت.

o یک کارآزمایی بالینی بدون برچسب ، بدون تصادفی در مقایسه با درمان هیدروکسی کلروکین

(۲۶ نفر) به یک گروه کنترل منفی درمان نشده (۲۷)

اطلاعات داده های اولیه نسبت بیمارانی که PCR منفی داشتند را نشان دادنتایج به طور معنی داری بین بیماران تحت درمان و درمان نشده متفاوت بود

در روز ششم ، ۷۰٪ بیماران تحت درمان با هیدروکسی کلروکین از نظر ویروسی درمان شده  بودنددر مقایسه با ۱۲٫۵٪ در گروه کنترل درمان نشده .

o بعضی پروتکل ها توصیه هایی برای استفاده دارند. (۱۲) (۲۱)

o اطلاعات اضافی در مورد اثربخشی بالینی برای COVID-19 ارزیابی می شود. (۱۶)(۳۱)•

نگرانی های ایمنی: (۴۷) (۴۹)o خطر آریتمی قلبی (به عنوان مثال ، طولانی شدن QT

و خطر آسیب شبکیه خصوصاً با استفاده طولانی مدت

احتیاط در بیماران مبتلا به کمبود G6PD

احتیاط در افراد دیابتی

تداخلات مهم داروئی

آزیترومایسین:

 • طبقه بندی: ضد باکتری ماکرولید

منطقی برای استفاده: آزیترومایسین ممکن است از سوپراینفکشن(اضافه شدن عفونت باکتری روی عفونت ویروسی) باکتری ها جلوگیری کند. ماکرولیدها ممکن است خواص تقویت کننده سیستم ایمنی بدن داشته باشند و به عنوان درمان کمکی استفاده شوند. (۲۷) (۳۴) (۳۵) (۳۶)(۳۷)

 • مکانیسم عمل: ماکرولیدها ممکن است خواص تقویت کننده سیستم ایمنی در ریه داشته باشند پاسخهای التهابی را پایین نگه دارندو میزان تولید بیش از حد سایتوکین مرتبط با عفونت های ویروسی تنفسی را کاهش دهند. با این حال ، اثرات مستقیم آنها بر پاک شدن ویروس نامشخص است. مکانیسم های سیستم ایمنی بدن ممکن است

شامل کاهش کموتاکسی نوتروفیل ها (PMN) به ریه ها با مهار سایتوکاین ها(به عنوان مثال ، IL-8) ، مهار بیش از حد مخاط ، کاهش تولید گونه های اکسیژن واکنش گر ، تسریع در آپوپتوز نوتروفیل ها و مسدود کردن فعال سازی عوامل رونویسی هسته ای . (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷)•

شواهد / تجربه:o در یک کارآزمایی بالینی غیر تصادفیدرمان با  هیدروکسی کلروکین با برچسب باز ،( ۲۶ n) ،آزیترومایسین در ترکیب با هیدروکسی کلروکین  داده شد  برای جلوگیری از عفونت باکتری ها در ۶ بیمار. (۲۷)data

داده های اولیه پتانسیل فایده را به عنوان درمان کمکی نشان می دهد. در روز ۶ ، همه  بیماران تحت درمان با این ترکیب (هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین )  در مقایسه با  ۵۷٫۱ % از بیماران به تنهایی  درمان شده با هیدروکسی کلروکین از ویروس درمان شدند(۲۰ نفر).

o در یک مطالعه گذشته نگر از یک مطالعه کوهورت متمرکز (۳۴۹= n) در بیماران مبتلا به

   ۱۳۶MERS-CoV     بیمار ماکرولید درمانی همراه بادرمان  ضد ویروسی دریافت کردند. (۲۸) ۱۳

درمان ماکرولید با کاهش مرگ و میر ۹۰ روزه همراه نبوددر مقایسه با گروه کنترل (تعدیل شده OR: 0.84؛ ۹۵٪ CI: 0.47 تا ۱٫۵۱؛p = 0.56).analysis تجزیه و تحلیل حساسیت به استثنای بیمارانی که ۳روز ماکرولید دریافت کرده اند نتایج مشابهی نشان داد (تنظیم OR: 0.7 ؛ ۹۵٪ CI: 0.39 تا ۱٫۲۸ ؛ p =0.25).

 • نگرانی های ایمنی: (۴۸) (۴۹)

o خطر آریتمی قلبی (به عنوان مثال ، طولانی شدن QT)

تداخلات مهم داروئی

توسیلیزوماب( Tocilizumab):•

 طبقه بندی: Interleukin-6 (IL-6) آنتی بادی مونوکلونال گیرنده گیرنده

منطق  استفاده: سندرم آزاد شدن سیتوکین می تواند یکی از مؤلفه های بیماری شدید در باشدبیماران COVID-19. (25)

لوپیناویر؛ ریتوناویر:

طبقه بندی: مهار کننده پروتئین HIV

منطقی برای استفاده: مطالعات آزمایشگاهی و مدلهای حیوانات فعالیت بالقوه دیگری را نشان می دهد

coronaviruses (SARS-CoV و MERS-CoV). (4) (52) (53) (54)

Remdesivir :

 • طبقه بندی: آنالوگ نوکلئوزید تحقیقاتی

منطقی برای استفاده: Remdesivir یک آنتی ویروس با طیف گسترده و دارای فعالیت آزمایشگاهی در برابر است

coronaviruses. (10) (14) (38) (39) (41) (42) (43) (44)

COVID-19 پلاسما غلظت: (۲۲)

طبقه بندی: پلاسمای جمع آوری شده از افرادی که از COVID-19 بهبود یافته اندممکن است حاوی آنتی بادی های SARS-CoV-2 باشد

کورتیکواستروئیدها:

 • درمان کورتیکواستروئیدی برای ذات الریه ویروسی توصیه نمی شود. با این حال ، ممکن است استفاده کنیددر مورد بیماران مبتلا به شوک مقاوم یاسندرم دیسترس حاد تنفسی در نظر گرفته شود.

 (۱) (۷) (۲۶)NSAID:•  FDA همچنان به تحقیق در مورد استفاده از NSAIDs در بیماران مبتلا به COVID-19 می پردازد. (۲۰)• نگرانی از بدتر شدن احتمالی علائم COVID-19 پیشنهاد شده است ، امادر حال حاضر داده های بالینی تائیدی وجود ندارد. (۵)

o نامه منتشر شده حکایتی وجود دارد که نشان دهنده ارتباط بین ایبوپروفن و افزایش بیان ACE2 است که ممکن است منجر به نتایج بدتر در بیماران COVID19 شود. (۵۰)

 • استامینوفن ممکن است برای کنترل تب در نظر گرفته شود. (۲۰) (۲۶)• توصیه های کمپین Sepsis Surviving Sepic ESICM و SCCM پیشنهاد می کنداستامینوفن برای کنترل تب در بزرگسالان مبتلا به بیماری شدید با COVID-19 که تب دارند استفاده شود. (۲۶)

                           تهیه و ترجمه :دکترحسین جدید

منبع: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/988648/COVID-19-Drug-Therapy_Mar-2020.pdf

نویسنده : دکترجدید
تاریخ انتشار : 03 / 04 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://www.drjadid.com/?p=1722