محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

کیست میبومین پلک (شالازیون)

 تاریخ انتشار : 28 / 11 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

انسداد مجرای( کانال) اشکی

تنگی مجرای اشک
 تاریخ انتشار : 01 / 06 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

آیا طبیعی است که کودک من زیرچشمانش تیره باشد؟

کبودی زیر چشم ها
 تاریخ انتشار : 06 / 05 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

بازسازی سلولهای بینایی و عصبی در موش ها

ترمیم عصبی
 تاریخ انتشار : 02 / 05 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

مواد غذایی مفید برای چشم

غذای مفید برای چشم
 تاریخ انتشار : 22 / 01 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

مراقبت از چشم کودکان

تست بینایی در کودکان
 تاریخ انتشار : 22 / 01 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب