محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

Self care covid19

 تاریخ انتشار : 05 / 08 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

Symptoms of Delta Coronavirus and home Covid19 Treatment

 تاریخ انتشار : 05 / 08 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

pregnancy and influaenza

 تاریخ انتشار : 27 / 11 / 2019
 بازدید :
ادامه مطلب

Hypothyroidism over treatment

بیماری افسردگی
 تاریخ انتشار : 16 / 11 / 2019
 بازدید :
ادامه مطلب