محاسبه کالری مورد نیاز روزانه بدن Male(مرد)……Female(زن)………لطفا میزان فعالیت خود را با توجه به متن زیر پرکنید:::میزان متابولیک پایه (BMR)(خانه اول:افراد ناتوانو معلول)—–بی تحرک : ورزش کم یا عدم ورزش کردن(خانه دوم)—— فعال :تمرین یا ورزش 1-3 بار در هفته (حانه سوم)——- فعال متوسط – تمرین یا ورزش 3-5 بار در هفته (خانه چهارم)—— – – بسیار فعال :تمرین یا ورزش سخت 6-7 بار در هفته (خانه پنجم)—– فعالیت اضافی : تمرین یا ورزش یا شغل فیزیکی(جسمی)بسیار سخت(خانه آخر)
Please enter your age
Please enter your gender
Please enter your height
Please enter your weight (Kg)
Please select an activity level
Please enter your First Name
Please enter your Last Name
Please enter your best email address
محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator
پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

آخریــــــن مقالات

مشاهده وبلاگ

آخرین محصولات ...

مشاهده فروشگاه

احیای قلبی ریوی در بزرگسالان(CPR)

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

بازی کافی شاپ برای کودکان

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

احیای قلبی ریوی(CPR) در کودکان زیر دوسال

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

شنای کودکان در استخر رنگی

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

رنگ آمیزی حروف انگلیسی برای کودکان

رایگان!
توضیحات محصول / خرید

آموزش الفبای انگلیسی توسط ناشیا و پدرش

رایگان!
توضیحات محصول / خرید