محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

درد شانه

 تاریخ انتشار : 08 / 02 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

درد سیاتیک

 تاریخ انتشار : 02 / 02 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

کیست بیکر یا تورم پشت زانو

 تاریخ انتشار : 19 / 01 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

گردن درد

 تاریخ انتشار : 29 / 12 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

ویتامین د با دوز بالا و پوکی استخوان

ویتامین د
 تاریخ انتشار : 01 / 07 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

در رفتگی مفصل

دررفتگی مفصل
 تاریخ انتشار : 29 / 06 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب