درمان میگرن

اشتراک گذاری

داروهای خانگی برای میگرن و سردرد

لینک دانلود PDFدر آخر متن

داروهای خانگی برای میگرن و سردرد:

خوب پرآب)هیدراته( بمانید. تحقیقات نشان داده است که کمبود آب بدن میگرن
را موجب می شود و در صورت آبرسانی کردن ممکن است کیفیت زندگی افراد مبتال
به میگرن بهبود یابد. بویژه در صورت تجربه حالت تهوع و استفراغ با سردرد ، این
مسئله دشوار می شود.

سعی کنید در یک اتاق آرام و تاریک و دور از صداهای بلند و چراغهای روشن)اتاق
تاریک( استراحت کنید. همچنین می توانید یک پارچه سرد یا مرطوب یا بسته یخی را
روی پیشانی و گیجگاه خود بگذارید.

داروهای درد حاد را امتحان کنید. این داروها شامل کالس داروهای موسوم به
) NSAIDsضد التهاب غیر استروئیدی( از جمله ایبوپروفن ، ناپروکسین ، کتوروالک یا
آسپیرین است.در افراد با زخم معده این داروها ممکن است باعث خونریزی معده
یا روده شوند بنابراین بهتر است شیاف این داروها مصرف شود و حتما همراه با غذا
باشد و داروی معده مثل امپرازول یا رانیتیدین به همراه این داروها مصرف شود.

این داروها همه انواع درد را درمان می کنند ، نه تنها درد میگرن ، بلکه در جلوگیری از
درد سردرد در صورت مصرف زود هنگام نیز کمک می کند. برخی از این داروها نیاز به
نسخه دارند ، در حالی که برخی دیگر بدون نسخه هستند.

داروهای خاص میگرن را امتحان کنید. اینها داروهایی هستند که در شروع اولیه درد
مصرف می شوند و به سمت درمان درد میگرن هدایت می شوند. تریپتان ها )به
عنوان مثال سوماتریپتان( و ارگوتامین ها نمونه هایی از داروهای ویژه میگرن
هستند. انواع مختلفی از داروهای مختلف در این کالس وجود دارد ، و انواع مختلفی از
مسیرهای مدیریتی از جمله قرص ، ویفرهایی که بر روی زبان شما ذوب می شوند ،
تزریق هایی که خودتان تجویز می کنید ، اسپری های بینی و غیره هستند.

این داروها درد را به سرعت تسکین میدهندولی زمانی بیشترین تاثیر را دارند که در
موقعی که درد هنوز کم است شروع شوند . بهتر است این داروها را درمراحل اول درد
مصرف کنید. در صورت ابتال به بیماری های قلبی عروقی ، آنژین ، سکته مغزی )های(
، فشار خون باال که ضعیف کنترل می شوند و یا باردار هستید این داروها مناسب
نیستند . این داروها را می توان به همراه NSAID ها مانند ناپروکسین مصرف کرد.

برای کمک به حالت تهوع و استفراغ از داروها استفاده کنید. از آنجا که حالت تهوع و
استفراغ از عالئم شایع میگرن است ، داروهایی برای درمان آنها اغلب ، به تنهایی یا
همراه با سایر داروهای مورد استفاده برای کاهش میگرن استفاده می شود. این
موارد عبارتند از: متوکلوپرامید ، اوندانسترون ، پروکلروپرازین و دیمن هیدرینات.

تغییر سبک زندگی
میگرن یک اختالل قابل پیش بینی برای همه افراد نیست. موارد ساده مانند تغییر
در یک روال عادی می تواند به یک حمله شدید میگرن منجر شود. درک چگونگی تأثیر
شیوه زندگی بر شدت و دفعات حمالت می تواند بخش بزرگی از پیشگیری از
موفقیت در میگرن باشد.

غیرقابل تحقق است که انتظار داشته باشیم کسی سبک زندگی خاصی را به طور
کامل تغییر دهد. با این حال ، انجام برخی کارها نسبتاً آسان است. مثال:
الگوهای خواب منظم را حفظ کنید. هر روز به همان موقع بروید بخوابید و بیدار
شوید.
به طور منظم ورزش کن. به عنوان مثال ، ورزش هوازی حداقل ۳۰ دقیقه سه بار در
هفته به کاهش دفعات یا شدت میگرن کمک می کند.
وعده های غذایی منظم بخورید ، وعده های غذایی را از دست ندهید و یک صبحانه
خوب و سالم میل کنید.
استرس را کاهش دهید. با جلوگیری از درگیری و حل اختالفات با آرامش ، استرس را
محدود کنید. برخی افراد این را می دانند که هر روز “حذف استرس” را انجام دهند.
عوامل محرک
مثال ها
وعده های غذایی: رژیم غذایی پرش / ناشتایی مثل مواد غذایی پنیر کهنه والکل /
شراب قرمز شیمیایی ]به عنوان مثال. ) MSGمونو سدیم گلوتامات([حذف کافئین
مثال ترک چای یا قهوه وگوشتهای فرآوری شده )حاوی نیترات(
داروها نیتروگلیسیرین

ریتم خواب : تغییر در الگوهای خواب مثل چرت زدن زیاده روی در خواب ،خیلی کم
بخوابیدن
تغییر وضعیت محیطی: گرما یا گرمای شدید چراغهای روشن ،خورشید بدون عینک
آفتابی
بو/ آلودگی : مثل دود ، عطرها ، مواد شیمیایی
چراغ ها یا صفحه های چشمک زن
تغییر سطح هورمونی استروژن )نوسانات سریع در سطح استروژن( قاعدگی ،روشهای
جایگزینی هورمون،قرص های ضد بارداری، یائسگی
استرس : مثل شغلی مسائل مربوط به امور مالی تغییر شغل
خانوادگی:مثل زایمان / ازدواج مرگ /

ضرراسترس قطع کار آخر هفته / تعطیالت پایان دادن به یک پروژه یا کار استرس
زا )مانند ارائه(
صدمات جسمی
ضربه مغزی
ورزش بیش از حد هنگام خارج تمرین
تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید
t.me/jadidpdf تلگرامی کانال
americanmigrainefoundation.or:من

لینک دانلود PDF

http://www.drjadid.com/wp-content/uploads/2019/12/داروهای-خانگی-برای-میگرن-و-سردرد.pdf

دکترجدید

526 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...

کتاب سوالاتplab۲

150000 تومان