محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

استئونکروز ناشی ازمصرف استروئید

اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

SARS) Severe acute respiratory syndrome) سندرم تنفسی حاد شدید
یک بیماری عفونی است که به تازگی توصیف شده است ، و توسط SARS-CoV ایجاد می شود.این بیماری اساسا سیستم ایمنی را مورد هدف قرار میدهدو به نظر میرسد ارکانهای دیگر را نیز درگیر میکند. با وجود این ، هیبریداسیون درجا و آزمایش های ایمونوهیستوشیمی ،نه توالی ژنومی ویروسی و نه آنتی ژن هایی را در مغز استخوان تشخیص نداده اند. هر دو جداسازی ویروسی و تست واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس بر روی مغز استخوان منفی بوده اند.

مطالعات دیگر در مورد بیماران آلوده به SARS هیچ نشانه ای از استئوئروکروز گزارش نکرده اند در بیمارانی که استروئیدها استفاده نشده است. به طور کلی اعتقاد بر این است که بروز استئونکروز در بیماران SARS مربوط به درمان با استروئید است .۱ بنابراین ما بر اساس این شواهد محدود تصور کرده ایم که SARS-CoV خود باعث پوکی استخوان نمی شود و تجویز استروئید یک متغیر مستقل است. برای استئونکروز مرتبط با SARS.

مصرف استروئید

مطالعه ما پس از میانگین ۶٫۵ ماه (۵ تا ۸) از درمان اولیه با استروئیدها انجام شد. آن را تایید کرد که تعداد ضایعات استئونکروتیک به طور مستقیم با دوز استروئیدها ارتباط دارد و دوز بسیار زیاد ، بیش از ۲۰۰ میلی گرم دوز پیک و بیش از ۴۰۰۰ میلی گرم تجویز معادل روی هم جمع شدگی متیل پردنیزولون ، یکی از عوامل خطر قابل توجه برای بیماری های چندمکانی اپی فیزیال و دیافیزیال بود.

توزیع ضایعات استئونکروز در استئونکروز چند کانونی قبلاً توسط چندین نویسنده ثبت شده است .۳٫۳ در مطالعه ما ، یک الگوی مشابه را پیدا کردیم که دارای شیوع بالایی در ناحیه سراستخوان ران و استخوان زانو و سر استخوان بازو است. در هیچ یک از گزارش های قبلی به استئونکروز شافت(تنه) استخوان های بلند در بیماران مبتلا به استئونکروز چند کانونی اشاره نشده است. ۲،۳ در ۱۳ بیمار مبتلا به استئونکروز چند کانونی در سری ما ، شافت استخوان های بلند به طور مکرر تحت تأثیر قرار گرفته است که نشان می دهد در صورت یافتن بیمار برای داشتن ضایعه استئونکروتیک در چنین مکانی ، به پوکی استخوان چند کانونی باید مشکوک شود.

پیشنهاد شده است که از اسکن استخوان ایزوتوپ در بدن باید برای غربالگری ضایعات چند کانونی استفاده شود .۱۲ ، با این وجود ، چندین نویسنده در مورد عدم حساسیت آن در مراحل اولیه بیماری اظهار داشته اند. تصور نمی شود که بهترین روش تشخیص باشد و همچنین روش مناسبی برای غربالگری مفصل ران در بیماران مبتلا به پوکی استخوان سر استخوان ران نیست .۱۲،۱۳

ما با استفاده از نماهای تاجی با وزن T1 وزن بیشتری از استئونکروز و استئونکروز چند کانونی با استفاده از نماهای coronal T1 مشاهده کردیم. رابطه عللی بین استروئیدها و استئونکروز چند کانونی ممکن است به دلیل تفاوت واکنش عروقی هر قسمت از اسکلت و همچنین به دلیل تأثیر استروئیدها بر روی گردش خون باشد.

مطالعات اخیر بر روی حیوانات نشان داده است که به نظر می رسد تأثیر استروئیدها برفعالیت عروقی ( vasoreactivity) وابسته به گونه ها و بافت است. ۱۴-۲۰٫ بر این اساس سر استخوان ران با حساسیت بالاتر نسبت به دوزهای نسبتاً پایین استروئیدها بیشترین واکنش را در برابر انقباض عروقی نشان می دهد و شافت استخوان های بلند کمترین واکنش را دارد.

تهیه و ترجمه: دکترحسین جدید

منبع:https://online.boneandjoint.org.uk/doi/full/10.1302/0301-620X.90B9.20056?utm_campaign=The_Bone_%2526_Joint_Journal_TrendMD_1&utm_medium=cpc&utm_source=TrendMD

دسته بندی : بیماریهای داخلی
نویسنده : دکترجدید
تاریخ انتشار : 31 / 08 / 2020
بازدید :
لینک کوتاه : https://www.drjadid.com/?p=2555