محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

خون دماغ یا خونریزی از بینی

 تاریخ انتشار : 02 / 01 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

پولیپ بینی

 تاریخ انتشار : 29 / 12 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

عفونت گوش خارجی(قارچی)

 تاریخ انتشار : 07 / 11 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

درمان جرم گوش یا موم گوش

جرم در گوش
 تاریخ انتشار : 01 / 09 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

بوی بد دهان

بوی بد دهان
 تاریخ انتشار : 10 / 06 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

وزوز گوش

وزوز گوش
 تاریخ انتشار : 05 / 02 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب