محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

تیک اعضای بدن

 تاریخ انتشار : 17 / 03 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

وقتی نوجوان شما دوستان بدی را انتخاب می کند چه کاری باید انجام دهید

 تاریخ انتشار : 24 / 02 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

اختلال هراس یا حمله پانیک

 تاریخ انتشار : 03 / 01 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

چگونه شادتر باشیم

 تاریخ انتشار : 16 / 12 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

پنج قدم برای بهبود سلامت روان

 تاریخ انتشار : 15 / 01 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

افسردگی

درمان افسردگی
 تاریخ انتشار : 11 / 12 / 2019
 بازدید :
ادامه مطلب