محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

درمان آنافیلاکسی به دنبال تزریق  واکسن کووید_19

 تاریخ انتشار : 22 / 02 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

سرفه کردن خون یا هموپتزی

 تاریخ انتشار : 11 / 02 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

کمک های اولیه

 تاریخ انتشار : 02 / 12 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب

نیش زنبور عسل

نیش زنبور
 تاریخ انتشار : 16 / 05 / 2020
 بازدید :
ادامه مطلب