محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

مقالات ...

Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)

 تاریخ انتشار : 21 / 08 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

Self care covid19

 تاریخ انتشار : 05 / 08 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب

Symptoms of Delta Coronavirus and home Covid19 Treatment

 تاریخ انتشار : 05 / 08 / 2021
 بازدید :
ادامه مطلب