کتاب راهنمای کامل برای گرفتن آیلتس نمره ۷

اشتراک گذاری

این کتاب چگونگی رسیدن به آیلتس ۷ را توضیح میدهد و راههایی برای رسیدن به این هدف را ذکر میکند.و به زبان انگلیسی میباشد.