نمونه سوال نوشتن نامه ارجاع برای پزشکان در امتحان او ی تی OET

اشتراک گذاری

نمونه سوالات بخش نوشتن نامه ارجاع در امتحان OET
Writing sub-test
Medicine
Sample Test
Please print in BLOCK LETTERS
تهیه کننده:دکترجدید

درباره این محصول نظر دهید !