محاسبه کالری مورد نیاز روزانه بدن Male(مرد)……Female(زن)………لطفا میزان فعالیت خود را با توجه به متن زیر پرکنید:::میزان متابولیک پایه (BMR)(خانه اول:افراد ناتوانو معلول)—–بی تحرک : ورزش کم یا عدم ورزش کردن(خانه دوم)—— فعال :تمرین یا ورزش 1-3 بار در هفته (حانه سوم)——- فعال متوسط – تمرین یا ورزش 3-5 بار در هفته (خانه چهارم)—— – – بسیار فعال :تمرین یا ورزش سخت 6-7 بار در هفته (خانه پنجم)—– فعالیت اضافی : تمرین یا ورزش یا شغل فیزیکی(جسمی)بسیار سخت(خانه آخر)
Please enter your age
Please enter your gender
Please enter your height
Please enter your weight (Kg)
Please select an activity level
Please enter your First Name
Please enter your Last Name
Please enter your best email address
محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator
پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

ملاقات با افراد خارج از خانه در دوران ویروس کرونا

اشتراک گذاری

ملاقات با افراد خارج از خانه در دوران ویروس کرونا

این راهنمایی توضیح می دهد که چگونه می توانید هنگام ملاقات با افرادی که با آنها زندگی نمی کنید ، خود و دیگران را از ویروس محافظت کنید.
در همه زمان ها ، حفظ فاصله اجتماعی از افرادی که با آنها زندگی نمی کنید مهم است تا خطر ابتلا به ویروس را کاهش دهید. فقط اگر در حباب حمایتی با آنها دارید ، باید با افراد خارج از خانه خود ارتباط نزدیکی داشته باشید.
شما فقط باید در ۳ نوع گروه با افرادی که با آنها زندگی نمی کنید ملاقات کنید:
می توانید در هر مکانی در فضای باز در یک گروه حداکثر ۶ نفر از خانواده های مختلف ، ملاقات خود را ادامه دهیدخانواده های مجرد بالغ – به عبارت دیگر بزرگسالانی که تنها و یا فقط با فرزندان وابسته زندگی می کنند – می توانند همچنین به یک خانواده دیگر یک “حباب پشتیبانی” اختصاص دهند
شما همچنین می توانید در گروهی از ۲ خانوار (هرکدام از حبابهای پشتیبانی شما به عنوان یک خانواده) ، در هر مکان – عمومی یا خصوصی ، داخل خانه یا خارج از منزل ملاقات کنید. این نیاز نیست هر بار یک خانواده یکسان باشند.

تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید

منع:www.gov.uk

نویسنده : دکترجدید
تاریخ انتشار : 03 / 08 / 2020
بازدید : 50 بار
لینک کوتاه : https://www.drjadid.com/?p=2271