بازی اندروید برای تقویت مغز و ذهن کودکان

در این لینک چند بازی که برای سلامت فکری کودکان مفید است گذاشته شده است.

لینک دانلود

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greysprings.kindergarten8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.preschool.learning.games
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tt.sensorylearning.kidseducation.tod
dlergames.learningapps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.preschool.learning.games

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟