محاسبه کالری مورد نیاز روزانه بدن Male(مرد)……Female(زن)………لطفا میزان فعالیت خود را با توجه به متن زیر پرکنید:::میزان متابولیک پایه (BMR)(خانه اول:افراد ناتوانو معلول)—–بی تحرک : ورزش کم یا عدم ورزش کردن(خانه دوم)—— فعال :تمرین یا ورزش 1-3 بار در هفته (حانه سوم)——- فعال متوسط – تمرین یا ورزش 3-5 بار در هفته (خانه چهارم)—— – – بسیار فعال :تمرین یا ورزش سخت 6-7 بار در هفته (خانه پنجم)—– فعالیت اضافی : تمرین یا ورزش یا شغل فیزیکی(جسمی)بسیار سخت(خانه آخر)
Please enter your age
Please enter your gender
Please enter your height
Please enter your weight (Kg)
Please select an activity level
Please enter your First Name
Please enter your Last Name
Please enter your best email address
محصولات و مطالب رایگان
اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) ……….. راهنما: زیر 18.5 لاغر …………. طبیعی:25_18.5 ………… اضافه وزن:30_25 …………….. چاقی کلاس یک: 35_30 ……………………..چاقی کلاس دو:40_35………چاقی کلاس سه:40 به بالا ………… Imperial را انتخاب کرده قد و وزن را وارد کنید سپس calculate را بزنید
BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator
پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

پیشگیری از آنفلوانزا در بارداری

آیا می دانید به چه میزان کالری نیاز دارید؟

اشتراک گذاری

توضیحات و ترجمه متن انگلیسی

MALES مذکر

FEMALES مونث

ACTIVITY LEVEL میزان فعالیت

Age سن فرد
Sedentary1  بی تحرک

Moderate2  فعالیت متوسط

Active3  فعال

(۱) بی تحرکی( Sedentary )به معنای سبک زندگی است که فقط شامل فعالیت بدنی زندگی مستقل می شود.مثل کارهای خانه و نظافت شخصی
(۲) متوسط فعال (Moderately Active) به معنای سبک زندگی است که علاوه بر فعالیتهای زندگی مستقل ، شامل فعالیت بدنی معادل پیاده روی حدود ۲٫۴ تا ۴٫۸ کیلومتر پیمایش روز با سرعت ۴٫۸تا ۶٫۴ کیلومتر در ساعت است.
(۳) فعال (Active) به معنای سبک زندگی است که شامل فعالیت بدنی معادل پیاده روی بیش از ۴٫۸ کیلومتر در روز با سرعت ۴٫۸ تا ۶٫۴ کیلومتر در ساعت ، علاوه بر فعالیتهای زندگی مستقل است.* برگرفته از دستورالعمل های رژیم غذایی ۲۰۱۵-۲۰۲۰ برای آمریکایی ها** برآوردهای مربوط به زنان شامل زنان باردار یا شیرده نمی شود.

برای ادامه مطلب در لینک زیر کلیک کنید

https://www.drjadid.com/wp-content/uploads/2020/09/Estimated-Daily-Calorie-Needs-Table_3.pdf

تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید

منبع:سایت غذا و داروی آمریکا( FDA )

نویسنده : دکترجدید
تاریخ انتشار : 14 / 09 / 2020
بازدید : 17 بار
لینک کوتاه : https://www.drjadid.com/?p=2833